Докато повечето от нас могат да се представят годината напред, ние основно имаме представа за идващите месеци в груби, календарно подредени схеми. Но за някои хората картината е доста по-богата и ярка.

Около 1% от населението на Земята има странна способност, позната като “календарна синестезия”. Това означава, че те са способни да визуализират в кристално ясни детайли порядъчно сложни календари на месеците от годината.

Една жена, например, вижда месеците пред нея като симетрично разположено латинско V. При друг случай, някои хора виждат месеците като обръч, като Декември минава през тялото на жената независимо от това, кой месец реално е.

За първи път учените са показали, че тези мистериозни образи не са само ментални представи.

При календарните синестетици това, което се случва, е че когато си помислят за календара се активира и техния визуален път за получаване на информация, което води до “смесването” им и в резултат, до “виждането” на календара визуално. 

Източник: Science Alert