Испански учени разкриват, че невропсихологическото състояние, известно като „синестезия”, е причина много хора да твърдят, че виждат т. нар. аура, обкръжаваща човека.

При синестетите областите в мозъка, отговарящи за обработването на различни видове сетивни данни, са силно взаимообвързани. Те могат да виждат звуци, да чуват вкусове и да асоциират хората, буквите и цифрите с определени цветове.

Изследването е проведено от Оскар Ибора, Луис Пастор и Емилио Гомес Милан от департамента за експериментална психология към Университета на Гранада. То за първи път дава научно обяснение за езотеричния феномен „аура” – предполагаемото енергийно поле от светлинно лъчение, заобикалящо човека като ореол, невидим за повечето хора.

Синестетите имат повече синаптични връзки от останалите, обяснява проф. Гомес Милан, цитиран от Science Daily. „Тези допълнителни връзки ги карат автоматично да установявят асоциации между области в мозъка, които по принцип не са свързани”.

Психолозите от Гранада отбелязват, че не всички „лечители” са синестети, но сред тях този феномен преобладава. Същото явление се наблюдава и при някои художници. За целта на изследването учените са интервюирали много синестети, сред които лечителя Ел Сантон де База. Според тях той има лицево-цветова синестезия (зоната в мозъка, отговаряща за лицевото разпознаване, е свързана с областта, която отговаря за възприемането на цветовете), огледално-допирателна синестезия (когато синестетът наблюдава човек, който усеща допир или болка, изпитва същото усещане), висока степен на емпатия (способност да изпитва на емоциите на другия) и шизоидни черти на характера, които при здравите хора са свързани със склонност към параноя и халюцинации.

„Тези особености дават на синестета необикновена емоционалност и способност да накара хората да почувстват, че някой ги разбира”, казват учените. В светлината на получените резултати е обясним значителният плацебо ефект, който лечителите оказват върху хората, макар и някои от тях наистина да виждат аури и да чувстват чуждата болка благодарение на синестезията. Част от тези хора вярват в способността си да лекуват, но става дума за самозаблуждение – синестезията не е свръхсетивна способност, а просто особен тип субективно възприятие на реалността.