Богата обща култура, известна емпатия към себеподобните и бърза мисъл – всички тези неща са признаци за интелигентност, нали? Всъщност не е точно така, защото и хора, които нямат много познания или схващат малко по-бавно, също може да са много интелигентни. Но според едно ново изследване съществува определен и доста изненадващ признак, който категорично се свързва с интелигентност. Ето за какво става дума.

Учени от Медицинския университет на Виена са открили, че т.нар. „черно чувство за хумор“ до голяма степен е свързано с вербалната и невербалната интелигентност. В експеримент, ръководен от психоложката Улрике Вилингер, те установили, че участниците, които ценели черния хумор, проявявали по-ниска склонност към агресия от онези с традиционно чувство за хумор. В проучването взели участие 156 души, от които 76 жени и 80 мъже с различен културно-образователен статус. Вербалната им интелигентност била оценена с помощта на тест за речниковия състав, а промените в настроението им - с въпросници. По време на експеримента показали на участниците поредица карикатури с елементи на черен хумор от немския художник Ули Щайн и ги попитали за мнението им, задавайки им различни въпроси. В групата, която схванала и възприела най-добре черния хумор, влизали хората с по-високо вербално и невербално ниво на интелигентност.

Обикновено черният хумор надхвърля границите на нормалната сатира и ирония и поради това често се нуждае от повишени когнитивни способности, за да бъде разбран. Според авторите на проучването резултатите от експеримента им подкрепили хипотезата, че преработването на хумора обхваща както когнитивни, така и афективни компоненти.