"Интелигентността не е това,което знаеш,а това което правиш,когато не знаеш."

Жан Пиаже - швейцарски биолог, психолог, логик и философ. В история на психологията теорията му се свързва с термина генетична епистемология, нова научна дисциплина, която цели да обясни познанието посредством неговото формиране.