Визуалната интелигентност е концепция, според която ние виждаме много повече неща, отколкото съзнанието ни е способно да обработи. Тя ни кара да се замислим наистина над онова, което е пред очите ни, да вземем информацията, с която разполагаме, и да я приложим в практиката си, за да водим по-ефективен начин на живот и да можем да свършим работата си по-качествено.

Искате ли да проверите своята визуална интелигентност? Добре, да действаме…

Вгледайте се в ТАЗИ картина за момент.

Готови ли сте? А сега прелистете на следващата страница.