Понякога е доста трудно да разберем дали човекът отсреща не ни лъже. Ново изследване обаче показа, че това начинание става с една идея по-лесно, когато не виждаме лицето на събеседника си.

Противно на интуицията и повечето очаквания, фактът, че виждате лицето, не ви помага в разконспирирането на лъжа. Всъщност дори пречи.

Изследването е проведено от д-р Ейми-Мей Лийч и води началото си от казуса с носенето на фередже, хиджаб и никаб в съда. Според нея "носенето на покривало за лице може да накара наблюдателите да обърнат по-сериозно внимание на определени фактори (например вербални показатели за лъжа и измама).”

Свидетелите, които се явяват в британски съд, както и в съдилища в САЩ и Канада, не могат да носят покривало на лицата си. Основната причина за това е, че съдията не може да види лицата им и да определи дали лъжат. 

“Парадоксално, но само при случаи на носенето на покривала за лице наблюдателите са успели да определят дали свидетелите лъжат с вероятност, която е била по-висока от статистическата случайност,” обяснява д-р Лийч.

Източник: Psy Blog