Съществува един голям проблем с изследванията, посветени на мъжките полови органи – или най-малкото мъжете ще ви кажат, че е голям. Ако попитате някого за размера на неговия пенис, той ще ви излъже и ще преувеличи. Ново изследване проучва в каква степен мъжете лъжат изследователите за големината на своя пенис и дали биха били по-честни за това, както и за други маркери на мъжествеността, ако им се плаща по-добре за участието им.

За да проведе изследването, екипът от Университета на Агдер, Новай и Шведския университет за селскостопански науки подканва мъжете да съобщят сами за размера на пениса си, за височината си и за това колко атлетични са в сравнение с населението. Участниците са разделени на две групи единствено и само въз основа на това колко са получили за участие в експеримента - около 5 или 22 долара.

Екипът изключил всички големи отклонения, свързани с твърденията.

"В най-екстремния случай самооценката за размера на еректиралия пенис (9000 см) е 50 пъти по-голяма от размера на пениса на възрастен слон, който притежава най-големия пенис от всички сухоземни животни", отбелязва екипът в проучването.

След като изключват тези големи отклонения – които по всяка вероятност демонстрират пълна липса на ангажираност към проучването -  екипът установява, че като цяло самооценките на мъжете са над средната стойност за популацията. Изключение правят оценките за теглото им.

"Въпреки това най-екстремното отклонение от датската средна стойност", обяснява екипът, "е установено за размера на еректиралия пенис, при който самооценката на участниците (M = 18,02 см, SD = 3,72) е била с 21,1% по-голяма от посочената датска средна стойност от 14,88 см."

И двете групи оценяват размера на пениса си "драстично" над нормата, но екипът установява, че хората от по-добре платената група са преувеличавали по-малко за своите измервания, което предполага, че по-доброто заплащане на участниците може да увеличи валидността на изследванията на пениса, разчитащи на самоотчитане.

"Групата, получила по-малкото парично възнаграждение, съобщава, че притежава по-голям еректирал пенис, отколкото онази, при която заплащането е по-било по-високо“, обяснява екипът. "Същият модел на резултатите беше установен и за размера на пениса в спокойно състояние."

Въпреки че групата, получила повече пари, е била по-прецизна в измерването на своя пенис, подадените от тях стойности също са надхвърляли средните за местното население.

"Тези резултати показват, че когато се интересуваме от телесни променливи, важни за самооценката и идентичността на мъжете, те не трябва да се набавят чрез самоотчет“, заключва екипът. "Особено когато става дума за по-лични мерки, свързани с мъжествеността (т.е. размера на пениса)“.

"Резултатите ни показват, че лични данни, свързани с телесни признаци на мъжественост, могат да бъдат надеждно събирани само в лаборатория", добавят те, "където условията могат да бъдат напълно контролирани."

Изследването е публикувано във Frontiers in Psychology.

Източник: IFLScience