Когато един мъж, чийто брак бил на път да се провали, попитал Учителя как да постъпи, мъдрецът отговорил:

- Трябва да чуваш жена си.

Мъжът се прибрал вкъщи и след месец отново отишъл при Учителя. Казал му, че се е научил да чува всяка дума, която казвала жена му.

- А сега върви вкъщи и се научи да чуваш всяка дума, която жена ти не казва - отвърнал му с усмивка мъдрецът.

Антъни Де Мело, из "Едноминутна мъдрост"