“Нашите данни показват, че водещият механизъм е от другата страна на нещата. Тези индивиди имат много силен стремеж към получаването на награда, и силата му преодолява усещането за риск или притесненията от възможни опасности.” Резултатите са дошли след изследване, при което участниците, някои от които са били психопати, са получили доза амфетамини, след което техните мозъци са били сканирани. Целта е била да се установи как реагира мозъкът им на стимулиращото вещество. “Работната ни цел бе да установим дали няма връзка между психопатията и дисфункция на веригата на допаминовата награда. Но се оказа, че психопатите са получили много по-голямо количество допамин в отговор на приетия амфетамин от другите участници. Същата е била реакцията и при парична награда, в друг проведен тест с тях”.

Psy Blog