Наречията са една от тъмните територии на граматиката ни. Хората си прилагат най-различни правила и най-често ги пишат по усет.

Проверете знанията си с тези 20 примера, които сме подготвили за вас:

1. в последствие или впоследствие

2. на някъде или нанякъде

3. в купом или вкупом

4. току-що или току що

5. горе долу или горе-долу

6. на половина или наполовина

7. еди-кой (си) или еди кой (си)

8. от горе на долу или от горе надолу

9. отсега нататък или от сега нататък

10. на две на три или надве-натри

Ще намерите отговорите и разясненията на следващата страница: