Учени откриха нова и неизвестна досега сила, която действа на наночастиците във вакуум, и която позволява те да бъдат задвижвани от чистото “нищо”.

Разбира се, квантовата физика отдавана откри, че чисто “нищо” така, както ние наивно си го представяме, не съществува, защото дори вакуумите са изпълнени с малки електромагнитни флуктуации. Тези флуктуации могат да влияят и да взаимодействат с частиците на светлината, фотоните и да произведат измерима сила върху обектите.

Това е т.н. Ефект на Казимир, който за първи път е бил предсказан от физиците през 1948 год. Новото изследване показа, че този ефект е много по-силен отколкото сме си представяли до момента.

Учените са открили, че ефектът може да всъщност реално да задвижи наночастици , които се въртят в близост до плоска повърхност във вакуум.

Това е важно, защото въпреки че ефектът на Казимир е измерим само на квантово ниво, ние започваме да разработваме все по-малки и по-малки технологии и започва да става ясно, че квантовите ефекти могат значително да повлияят на тази микро-технологична продукция.

Източник: Science Alert