Резултатите изненадали учените напълно.

“Бяхме много впечатлени, че моделите на активиране на мозъка на осиновените китайски момичета, които напълно са изгубили или прекъснали връзката с езика напълно са съвпаднали с моделите на тези момичета, които са говорили китайски от рождението си.”

Невронните структури, които поддържат този модел, са могли да бъдат придобити само през първите месеци от живота на момичетата.

Моделът напълно се е различавал от този при първата група на едноезични френско говорящи момичета. 

Източник: Psy Blog