Сърцето ви не бие в изолация, мощно изтласквайки кръвта, докато всичко останало остава неподвижно. Всеки удар изпраща слаби трептения с напредването на кръвопотока и сега екип от учени е успял да улови този ефект на едно от най-важните места в тялото ни – нашия мозък. Екипът е успял да разработи техника за наблюдение на тези миниатюрни трептения, и това ще помогне за диагностицирането на състояния, които досега бяха много трудни за наблюдение с обикновените методи на образната диагностика, като мозъчни сътресения и аневризми.

Начинът, по който работи новооткрития метод е като даде базовата линия за нормалното движение на мозъка, която позволява на лекарите да установят евентуални отклонения. “Ние искахме да видим дали можем да усилим малките движения на мозъка, които се получават в резултат на ударите на сърцето и да ги наблюдаваме по начина, по който се получават”, обяснява инженерът Мехмет Курт от института Стивън в Ню Джърси, САЩ. Задачата е била изключително сложна и заради най-малкото разстояние на движението, което е от порядъка на 10 до 150 микрометра.

Science Alert