В съвременния свят все повече деца страдат от дислексия. Това е особено нарушение на способността за четене и разбиране на прочетения текст, което е врfдено. То се свързва с особености в развитието на център в мозъка, който обработва речта. 

Не е известно точно каква част от хората в света са засегнати от дислексия - според различни проучвания броят им варира между 5 и 17 процента от населението. Но въпреки голямата доза трудности и напрежение, които предизвиква това състояние, голяма част от тези, които живеят с диагнозата, не винаги получават разбиране и помощ. Има и такива, които дори не са  наясно, че  имат това отклонение, защото диагноза никога не им е била поставяна.
В Международната седмица за разширяване познанията за дислексията ще разказваме повече за това страдание. 

Има различни по тежест и вид дислексия и състоянието се усеща по различен начин. Но хората, които нямат дислексия, е трудно да разберат и да си представят какво означава да се бориш с нея.
За да им даде някаква представа, Виктор Уидел разработил малка симулация, която дава възможност всеки да изпита донякъде какво представлява.

Една приятелка, която има дислексия, веднъж ми описа какво преживява, когато чете. Тя може да чете, но има нужда от силна концентрация, а буквите сякаш „скачат наоколо“, пише той на страницата на проекта.

Продължава на страницата на Новите родители