1. Диспраксия

- затруднения с фината моторика;

- затруднения с грубата/общата моторика;

- нарушения в координацията на мускулите и крайниците;

- децата не играят с пъзели и конструкции;

- рисунките им са прекалено прости за възрастта;

 - детето е несръчно, непохватно, често се спъва и пада;

- често забравя;

- не може да се облича и съблича самостоятелно.

2. Дислексия

- нарушения, свързани с конкретни сетива – зрение и слух;

- дефицит на вниманието;

- трудности при четенето;

- разминаване между възможности и реални постижения;

- нарушения в паметта;

- често разменяне на реда на думите в изречението;

- трудности при следване на инструкции;

- липса на доминираща ръка;

- объркване на местата на сричките в многосрични думи;

 - забавена обработка на информация.