3. Дискалкулия

- трудности в разбирането на простата математика;

- затруднения при използването на цифри в ежедневието;

- трудности при смятане и извършване дори на най-прости математически сметки;

- затруднено възприемане на таблицата за умножение;

- неразбиране на основни математически формули.

4. Дисграфия

- особено грозен, разкривен и нечетлив почерк;

- затруднение да се изрази мисълта на хартия;

- прекалено бавно писане;

- силно стискане на химикалката, което води до болка;

- невъзможност да се подредят и организират логично мислите на хартия;

- неправилно държане на молив, пастел, химикалка;

- невъзможност да се пише по права линия;

- често забравяне на мисълта, докато се пише.