Обикновено всички проблеми, които детето среща в училище, родителите свързват с мързела и разсеяността му. Проблемът обаче може да е друг. 

Според статистиката две трети от първокласниците в една или друга степен се сблъскват с дислексия. И заради това им е трудно да учат по общата програма.

„Той просто е мързел“, „Не се старае въобще“ , „Не иска да учи, иска за бездейства“ - подобни оплаквания могат да се чуят от страна на родителите (а не рядко и от учителите).

Малко са тези, които се замислят, че проблемът може да не е в мързела. Много често детето просто трудно възприема и усвоява информацията. И въобще не и виновно за това, въпреки че често дори го наказват.

Дислексиця, дисграфия, дискалкулия – това са особености във възприемане на информацията, заради които на детето му е трудно да се справя с четенето, писането и по математика.

Според статистиката всяко 10-о дете проявява признаци на дислексия. Около 64% от първокласниците влизат в училище с нарушения на речта, всеки 5-и има проблеми с обучението, а около 80% с четенето.

Важно е да се разбере, че дислексията не е болест, а невробиологична особеност. Интелектът на детето с дислексия не е нарушен, а проблемът му не е в нежелание да учи още по-малко в мързела, обяснява  специалистът логопед доц. Олга Величенкова.

Няма еднозначно обяснение за причините на дислексията. Медицински и психологични изследвания на тези деца доказват различия в развитието на някои психични функции и неврологични особености. Повечето от тях трудно разпознават отделните звуци в думата, и буквата, която отговаря на този звук. Но тези деца могат да израснат като творчески личности и да мислят нестандартно.
Обикновено признаците на дислексия се проявяват, когато детето тръгне на училище.
Ето някои, които може да откриете още в предучилищна възраст.

Проблеми с речта

- Развива се по-бавно в сравнение с връстниците.

- Неправилното произношение се запазва до 5-6 г.

- Много трудно учи стихотворения.

- Бърка годишните времена, дните в седмицата, часовете.

- При четене и писане прави много грешки. Бавно чете и трудно разбира какво е прочело.
 

Зрително-пространствени затруднения

- Детето трудно се ориентира в посоките „ляво-дясно“.

- Може да игнорира стоящите в ляво знаци, букви и дори цялата страница.

- Рисува и показва от дясно на ляво.

- Често пише буквите и цифрите огледално обърнати, бърка букви, които графично си приличат.

- Не обича игри, които изискват пространствено мислене.