Терапията като решение

От наблюденията си учените заключават, че преди всичко повишените стойности на кортизола влияят върху структурата на мозъка и химическата му активност. Добрата новина е, че променените вследствие на депресия мозъчни структури може да върнат нормалното си състояние, ако депресията се лекува. Щом нивата на кортизола се балансират, промените в мозъка отново стават обратими. Това може да се постигне чрез психотерапия, а при средно тежка до тежка депресия – чрез прием на подходящите медикаменти.

Адаптация и превод: Цветелина Велчева