Един и същи период от време изглежда пo-кратък, преди да изминал, и по-дълъг, когато е останал зад гърба ни, установяват психолози, цитирани от Science Daily. 

Когато говорим за времето, често използваме простанствени метафори - "напред в бъдещето", "назад в миналото"...

Ново изследване предполога, че июзиите при възприемането на движението влияят и върху начина, по който възприемаме времето.

Доказано е, че предметите ни изглеждат по-близо, когато се движим към тях, и по-далеч - когато се отдалечаваме - дори разстоянието да е еднакво. 

Същото се случва и с времето, твърди Юджийн Карузо, специалист по психология от университета на Чикаго.

Според участниците в един от неговите експерименти празникът Свети Валентин е по-близо до настоящето седмица, преди да настъпи, отколкото една седмица по-късно.

Карузо нарича тази илюзия на възприятието "темпорален Доплеров ефект". Опитите му потвърждават, че тя зависи от начина, по който възприемаме движението в пространството. Чувстваме бъдещето по-близко, защото ни се струва, че се движим към него.

Но това не е "случаен дефект" на съзнанието ни - според учените той обслужва важна цел. Хората още не са усвоили пътуването във времето - не можем да променяме миналото. Но можем да се подготвим за бъдещето.

Възприемането на бъдещите събития като по-близки вероятно е психологически механизъм, които ни позволява да се справяме с по-добре с нещата, които ни предстоят.