Хатшепсут – първата жена-фараон - е била една от най-мощните и влиятелни фигури в древен Египет. През годините след нейното управление обаче, много владетели са се опитвали да я заличат напълно от историята. Днес археолози вярват, че са се натъкнали на нейни древни реликви, които предоставят още доказателства за царуването й, пише IFLS.

Изследователи от Немския археологически институт откриват издялкани блокове, които най-вероятно са били част от неизвестна сграда на о-в Елефантин от времето на Хатшепсут. Въпреки че много от блоковете са били унищожени, тези, които са останали, изглеждат променени по такъв начин, че да се заличи спомена за жената-фараон.

Хатшепсут е управлявала между 1478 и 1458 г. пр. Хр. Известният египтолог Джеймс Хенри Брийстед я нарича „първата велика жена от историята, за която сме информирани“. В по-късен етап от управлението си се сдобива с фалшива брада и се преструва за мъж-фараон. Въпреки че е била известна за времето си фигура, един от древните блокове доказва, че името й е било изтрито. На друг пък фигурата й е заменена от различен крал.

Според археолозите злосторникът е бил Тутмос III - нейният огорчен и изпълнен с омраза и завист доведен син. Когато най-накрая се качва на трона през 1458 г. сл. Хр., той започва систематично да заличава всички нейни следи. Именно поради тази причина откритието на тези блокове се възприема като наистина значително.