Gallery
Отговори

Задача 1. Отговор: 2581 = 2. Пребройте кръгчетата във всяко от четирицифрените числа. Например - 6 има едно кръгче, 8 има 2, а 6889 има 6.

Задача 2. Отговор: D = 1345; E = 2440.

Долните числа са свързани с горното ниво. Нека видим как.

Съберете две от числата в долния ред:
198 + 263 = 461.

Този сбор е по-голям от квадратчето над тях: 461 > 446.
Извадете: 461 - 446 = 15.

Съберете съседните две числа: 431 + 265 = 696
Сборът отново е по-голям от квадратчето над тях: 696 > 681.
Нека видим с колко: 696 - 681 = 15

Ако проверите останалата част на пирамидата, ще получите 15 във всеки отделен случай.

И това е ключът за решаване на задачата.

Задача 3.

Отговор: диаграма В.

Първо трябва да разберем колко от бонбоните са само с карамел, и колко са само с кокос, т.е. трябва да извадим броя на бонбоните с двоен пълнеж. Знаем, че те са 10.

Колко карамелени бонбони има в кутията? 30. 30 - 10 = 20
Колко са кокосовите бонбони? 25. 25 - 10 = 15
Сега можете да разберете колко са обикновените бонбони:
50 - (20 + 15 + 10) = 5

Източник: brightside.me

Източник: New Africa / Shutterstock