Гледането на този психеделичен клип, създаден от ScienceForum, има лек халюциногенен ефект.

Ако следвате инструкциите, ще усетите зрителни вълни и изкривявания в продължение на 1 до 5 минути. Повтарящите се шарки създават възобновяваща се психична стимулация, която продължава и след като клипът е спрял.

Прочетете на глас всяка буква, която се появява в центъра на екрана. Внимавайте да не сгрешите.

За максимален ефект гледайте с висока резолюция и на цял екран.