Бавно, но сигурно, земята разкрива своите тайни. Историята, която е погребана под вихрещите се пясъци на времето, отстъпва малко по малко на технологиите.

Но една подобна нова находка в добре проучен регион озадачава археолозите.

Близо до известната древна Хеопсова пирамида в Гиза, Египет, георадарната и електрическата съпротивителна томография разкриват голяма структура от две части, заровена и скрита под могила, която е стояла (повече или по-малко) непокътната повече от 4000 години.

Под Западното гробище, разположено на запад от Хеопсовата пирамида, сканиранията разкриват плитка Г-образна структура, обхващаща площ от 10 на 15 метра, на дълбочина между 0,5 и 2 метра под повърхността на пустинята. Под нея, изглежда, има друга и много по-голяма - дълбока между 3,5 и 10 метра, обхващаща площ 10 на 10 метра.

Не е ясно какви биха могли да бъдат тези структури, но наличието им може да даде нова информация за пирамидалния комплекс в Гиза и за отдавна починалите хора, които са го построили.

Районът на проучването. Изследването с георадар е маркирано с различни цветове. (Sato et al., Archaeol. Prospect., 2024)

През последните години технологиите, които могат да видят какво има под повърхността на земята, без да се налага да се копае в нея, подпомогнаха редица открития - не само на Земята, но и на Марс и Луната. Те представляват отличен начин да се прецени историята на дадено място, без да се унищожават деликатните доказателства.

Една част от Западното гробище винаги е била своеобразна загадка. Там, където по-голямата част от земята е запълнена с гробове и гробници, едно правоъгълно парче е останало голо и плоско.

Японски и египетски екип, под ръководството на археолога Мотоюки Сато от университета "Тохоку" в Япония, се заема с проучването на този сравнително непознат парцел земя.

Георадарът работи, като насочва радиовълни в земята и когато бъдат отразени, ги измерва. Материалите с различна плътност и състав под земята отразяват радиовълните по различен начин, което означава, че технологията може да се използва за картографиране на структури и геоложки образувания под земята.

Томографията на електрическото съпротивление работи по подобен начин, като открива промени в електрическото съпротивление на различни материали под повърхността.

С помощта на тези две техники изследователите откриват области с различна плътност под голия, равен участък на гробището - и тази плътност образува форми, които е много малко вероятно да са естествени, казва екипът.

Районът на проучването, гледащ на юг. (Sato et al., Archaeol. Prospect., 2024)

Това подсказва, че те са били създадени от хора, въпреки че предназначението им остава загадка. По-плитката структура пък е била запълнена с хомогенен пясък, което предполага, че това се е случило умишлено след построяването.

По-дълбоката структура, разкрита чрез томографията на електрическото съпротивление, е малко по-трудна за разгадаване.

Изглежда, че е запълнена с нещо, което притежава високо съпротивление – това може да е пясък, но и празнота (което показва за наличието на някаква куха камера). Тъй като не може да бъде идентифицирана по един или друг начин, изследователите я наричат "аномалия".

Те смятат, че подреждането на двете структури е значимо, и предполагат, че по-плитката може да е била вход към по-голямата. Като се има предвид местоположението на структурата обаче, има едно обяснение, което изглежда много правдоподобно.

"От тези резултати стигаме до заключението, че структурата, причиняваща аномалиите, би могла да бъде вертикални стени от варовик или шахти, водещи към гробищна постройка", пишат изследователите в своя научен труд. "Въпреки това, за да се потвърди тази възможност, ще е необходимо по-подробно проучване."

Констатациите на екипа са публикувани в Archaeological Prospection.

Източник: Science Alert