Децата често се оказват по-умни от възрастните. Да вземем за пример тези математически и логически пъзели. Много от малчуганите нямат проблеми с тях, но доста възрастни се затруднят да дадат правилен отговор. А вие?

1. Има общо 2 лева в две портмонета. Въпреки това в едното има два пъти повече пари, отколкото в другото. Как е възможно това?

2. Представете си, че се намирате в стая, която се пълни с вода. Няма прозорци или врати. Не можете да счупите нищо в нея. Как ще се измъкнете?

3. Охлюв трябва да достигне върха на 10-метров стълб. Всеки ден се изкачва с 4 м, а всяка нощ – слиза с 3 м. Кога ще стигне целта си, ако е тръгнал понеделник сутрин?

4. Имате 3 монети. Едната от тях е фалшива и тежи по-малко от истинските. Как ще я разпознаете само с едно претегляне на везните?

5.  Дядото е на 56 години, а внукът – на 14 г. След колко години дядото ще стане два пъти по-стар?

6. Откраднали чушките на един император. Факт е, че онези, които крадат чушки, винаги лъжат. Съветникът на императора заявил, че знае кой е крадецът. Той ли е виновен?

7.  Една жена откъснала няколко ябълки в градината. За да излезе от нея, тя трябвало да премине през 4 врати. На всяка стоял пазач. И всеки един взимал половината от ябълките. Прибрала се с 10. Колко ябълки са прибрали пазачите?

Ще намерите отговорите на следващата страница.