Вероятно повечето от нас си мислят, че са по-умни от хората отпреди 300 години, че могат открият каквато и да е информация за секунди. Какво обаче бихме правили без интернет?

В следващите редове ще ви представим няколко гатанки от XVIII век, някои от които със сигурност ще ви затруднят.

Успех!

1. Как ще напълните два чувала с кафе, използвайки зърната от друг чувал със сходен размер?

2. Мъж и жена ядат сливи. Ако мъжът даде на жената 2, ще имат поравно. Ако обаче жената даде на мъжа две, той ще има два пъти повече. Колко сливи има всеки един от тях?

3. Няколко птици кацнали на няколко дървета – по едно на дърво. За една птичка обаче нямало място. Когато кацнали по две на дърво обаче, едно от дърветата останало свободно. Колко птици и дървета има?

4. Въпрос: Колко е часът?

Отговор: Половината от времето след полунощ е ¾ от времето, останало до пладне.

Колко е часът?

5. Двама бащи и двама синове хванали 3 заека. Всеки имал по един. Как е възможно това?

6. Напишете число, което се състои от 11 хиляди, 11 стотици и 11.

7. Няколко патици лели.

Една отпред и две отзад.

Една отзад и две отпред.

Една помежду им и три в колона.

Колко патици има?

8. Преместете само една клечка, за да образувате квадрат.

Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti

9. - Колко голям е синът ви?

- Ако вземете годините му и ги съберете с годините му по 1,5, ще получите 10.

На колко години е детето?

10. Един възрастен човек бил на 100 години и няколко месеца. Той обаче празнувал само 25 рождени дни. Как е възможно това?

Ще намерите отговорите на следващата страница.