Отговори:

1. Поставете единия празен чувал в другия и го напълнете с кафе.

2. Мъжът има 14, а жената - 10.

3. 4 птици и 3 дървета.

4. 07:12 ч.

5. Хората са дядо, син и внук.

6. Много хора си мислят, че числото е 111 111. Всъщност обаче е 12 111 (11 000 + 1100 + 11).

7. 3 патици – летят в редица една след друга.

8.Източник: Kalinicheva Mariia / Shutterstock; адаптация: Obekti

9. 4 години.

10. Мъжът е роден на 29 февруари. Т.е. рожденият му ден се пада през 4 години.