Всички ние сме чували за Ноевия ковчег. Това обаче далеч не е единствената история за потоп, изпратен от бог, за да унищожи дадена цивилизация.

Според един ранен мит вавилонското божество Еа е изпратило всемирен потоп, който избива цялото човечество с изключение на Ут-напищи и неговото семейство. Той се спасил, като се качил на кораб, пълен с животни, докато всички останали се удавили. Звучи ви познато? Тази вавилонска история, гравирана върху 3000-годишни глинени плочи, е част от „Епос за Гилгамеш“. Смята се, че именно тя е вдъхновила библейската.

В своята нова книга Duplicity in the Gilgamesh Flood ("Двуличи в потопа в Гилгамеш") д-р Мартин Уортингтън от Кеймбриджския университет посочва една от ключовите разлики между двете истории. И тя е в начина, по който плавателният съд е запълнен с животни. Като асиролог, специализирал във вавилонска, асирийска и шумерска граматика, литература и медицина, д-р Уортингтън анализира 9-редовата историята, гравирана в древните плочки. В своето най-ново изследване той твърди, че вавилонският народ е бил подмамен от бог Еа да го построи. Според него това е „най-ранният пример за фалшиви новини“.

„Еа подмамва човечеството, като разпространява фалшиви новини. Той казва на вавилонския Ной, известен като Ут-напищи, да обещае на хората си, че ако му помогнат да построи кораба, от небетщо ще започне да пада храна“, обяснява д-р Уортингтън.

Това, което хората не осъзнават е, че посланието на Еа е трик: поредица от звуци, които могат да бъдат разбрани по коренно различни начини (като английските „ice cream“ и „I scream“ - съответно "сладолед" и "аз крещя").

„Изглежда, че Еа обещава дъжд от храна. Всъщност обаче скритото му предупреждение е за потоп – обяснява той. – Веднъж щом корабът е построен, Ут-напищи и семейството му се качват на борда и оцеляват заедно с всички животни, докато останалите се удавят. Този ранен епизод от митологичните времена поставя началото на манипулацията на информацията и езика. Вероятно това е най-ранният пример за фалшиви новини.“

Измамата се свежда до два реда, които могат да бъдат интерпретирани по няколко различни начина:

"ina šēr(-)kukkī" и "ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti"

Според позитивната интерпретация, преведена от д-р Уортингтън, „призори ще има куку-сладкиши, а вечерта ще бъдете окъпани с пшеница.“ Същото изречение обаче може да бъде интерпретирано и по няколко отрицателни начина. Например: „посредством заклинания и демони на ветровете той ще ви залее с дъжд, едър като (зърна) пшеница“ и „призори ще ви залее с мрак, а при здрач с дъжд, едър като (зърна) пшеница“.

Изглежда, че хората в тази митологична история са интерпретирали думите му по първия начин и са помогнали на Ут-напищи да натовари кораба с животни. „Еа очевидно е майстор на думите, който може да събере множество значения в едно-единствено изказване“, казва д-р Уортингтън. На практика става дума за игрословица, чиято погрешна интерпретация води до смъртта на цялото човечество (с изключение на едно семейство).

Въпреки очевидните прилики в историите, богът в „Епос за Гилгамеш“ има различни мотивации от библейския.

„Вавилонските богове оцеляват, само защото хората ги хранят – казва д-р Уортингтън. – Ако човечеството изчезне, боговете ще умрат от глад. Бог Еа манипулира езика и подвежда хората да направят каквото иска, защото това е в негов интерес. Съвременните примери са многобройни.“

Източник: IFLScience