Gallery
Отговори

1.  Стрелките показват „по-малко“ или „по-голямо“, триъгълниците са „равно“, докато квадратът е „плюс“:

OO = OO

O < OO

OO > O

O + O = OO

2. Караме ред по ред:

3 лалета = 60 (1 лале = 20).

20 + 2 лилави цветя = 30 (1 лилаво цвете = 5).

5 – 2 слънчогледа = 3 (1 слънчоглед = 1).

Съответно:

1 + 20×4 (5 - 1 венчелистче) = 81.

Познахте ли?

Източник: Shutterstock