Знаете, че обичаме логическите задачи и не спираме да търсим нови и нови, с които да ви затрудним, озадачим и да раздвижим ума ви.

Представяме ви поредната порция.

1. Двама археолози влизат в пещера. В нея намират 2 голи тела на мъж и жена, легнали по гръб. Поради специфични условия в пещерата и двете тела са перфектно запазени.

Единият учен казал:

- Това са Адам и Ева.

Другият веднага се съгласил с него.

Как стигат до този извод?

2. Разполагате с 3 златни монети, едната от които е фалшива, и една везна. Фалшивата монета тежи по-малко от другите 2. Как ще определите коя монета е фалшива?

3. 97% от завършващите Харвард не могат да разгадаят загадката, но 84% от децата в детските градини дават правилен отговор в рамките на 5 или 6 минути:

Аз променям полярните мечки бели
и аз ще те разплача.
Аз карам момчетата да им се пикае
и момичетата да си решат косата.
Аз правя знаменитостите да изглеждат глупаво
и нормалните хора да изглеждат като знаменитости.
Аз променям палачинките кафеви
и правя шампанското да се пени.
Ако ме стискаш, ще се пукна.
Ако ме погледнеш, ти ще се пукнеш.

Можете ли да познаете правилния отговор?

4. За да спечели в кулинарно състезание, главният готвач трябва да приготви 6 пържоли в рамките на 15 минути, като използва само един тиган. Той може да постави само 4 пържоли в тигана в даден момент. Как може той да се справи с това предизвикателство в рамките на поставеното му време?

5. 50% от студентите в Харвард и други елитни университети дават грешен отговор на следната задача:

Топка и бухалка струват 1,10 долара.
Бухалката струва 1 долар повече от топката.
Колко струва топката?

6. Една възрастна дама има три кокошки, които снасят 3 яйца за 3 дни.Тя обаче иска кокошките й да снасят още яйца и затова си купува 12 нови кокошки. Колко яйца ще събере старата дама за 15 дни?

7. Поставяте една монета в празна бутилка и запушвате отвора с коркова тапа. Как ще извадите монетата, без да изваждате тапата и без да чупите бутилката?

8. Царят заръчал на градинаря да посади 10 дървета. Трябвало обаче да ги посади така, че да получи прави 5 редици, с по 4 дървета във всяка. Ако не се справи, лошо му се пише. Градинарят се справил със задачата. Как?

9. Един цар искал да намери съпруг за дъщеря си и решил да организира рицарски турнир. Кандидатите трябвало да изпълнят множество предизвикателства и в крайна сметка на финала останали само двама души. За да реши кой ще бъде победителят, царят заповядал на рицарите да препускат с конете си до едно езеро. Онзи, който пристигнел последен, щял да получи принцесата.

В продължение на една седмица рицарите яздили към езерето, тъй като никой от тях не искал да бъде първи, а последен. Накрая и двамата решили да се откажат и да се приберат по домовете си. Но тогава принцесата отишла при тях и прошепнала нещо и на двамата. Мъжете моментално се качили на конете си и препуснали към езерото. Какво им е казала принцесата?

10. Докато се разхожда в гората, едно момче се натъква на изоставена хижа. След като решава да влезе в нея, вратата се затваря и то остава затворено. Мястото е тъмно и няма електричество. Момчето чува глас, който му казва, че може да се спаси, след като излезе през една от трите врати.

Зад първата врата има хиляди отровни змии, които ще го ухапят и то ще умре.
Зад втората врата има електрически стол и палач, който ще го убие.
Зад третата врата има лъв, който не е ял от доста време.

През коя врата трябва да влезе момчето, за да се спаси?

11. Колко хора са ви нужни, за да имате над 50% процента вероятност двама от тях да имат рожден ден на една дата?

12. Имате две въжета. Всяко от тях гори за 1 час, когато запалите единия му край. Скоростта на горене не е равномерна. Как ще измерите 45 минути?

13. Събрали на разпит Пешо, Гошо и Тошо, защото подозирали, че един от тях обрал банка. Ето какво свидетелствали тримата:
Пешо: Аз съм невинен.
Гошо: Аз съм невинен.
Тошо: Гошо е виновен.
Ако само едно от тези твърдения е истина, кой е обрал банката?

Отговори: