Отговори

1. Линейката. И линейката, и патрулката не са с пуснати светлини, което означава, че в случая не са със специален режим на движение. Ако изходим от правилото на дясностоящия, достатъчно е да махнем линейката, за да отпушим кръстовището.

2. Първо, мъжът ще прекара вълка. След това ще се върне да вземе първата овца. Ще я остави на отсрещния бряг, но на връщане ще вземе отново вълка. Ще го остави на първия бряг и ще вземе втората овца. Накрая ще се върне, за да прибере вълка.

3. 7 дни. Последното парче също ще бъде 2 метра и вече няма да му се налага да го реже.

4. Последния ден от есента, защото това е най-късият ден в годината.

5. 11: нека да си представим най-лошия вариант, в който Джон взема всичките 10 десни (или леви) ръкавици от един и същи цвят, което прави невъзможно образуването на чифт. Само още една ръкавица е необходима за попълването на чифта.

6. Само веднъж, защото след това ще изваждате от други числа – 1110, 1109, 1108…

7. Падайки от първия етаж: във въпроса не се казва от кой етаж пада човекът.

8. Папагалът е глух.

9. Какъв цвят са очите ви?

10. Пак ще са 20. Това, че ги наричате с друго име, не ги превръща в коне.