Пациентите с множествена склероза (МС), които се придържат към средиземноморска диета, са изложени на по-нисък риск от проблеми с паметта и мисленето в сравнение с пациентите на друг хранителен режим. Това установи предварително проучване, публикувано през март миналата година.

Средиземноморската диета включва големи количества плодове, зеленчуци, риба и здравословни мазнини като зехтин и по-малък прием на млечни продукти, меса и наситени мастни киселини.

"Вълнуващо е, че вероятно ще сме в състояние да помогнем на хората, които живеят с МС, да поддържат по-добре когнитивните си функции чрез средиземноморския режим на хранене", каза ръководителят на изследването Илана Кац Санд от училището по медицина Икан към "Маунт Синай" в Ню Йорк. Когнитивните затруднения са характерни при МС и често се влошават с течение на времето, дори и при лечение, отбеляза д-р Кац Санд. "Когнитивните затруднения са много често срещани при МС и често се влошават с течение на времето, дори при лечение с модифициращи болестта терапии. Хората, живеещи с МС, се интересуват много от начините, по които могат да бъдат активни от гледна точка на начина на живот, за да подобрят резултатите си."

В проучването са участвали 563 души с МС. Те са попълнили въпросник, за да покажат колко стриктно спазват средиземноморската диета. Въз основа на отговорите им се поставя оценка от 0 до 14 точки, като по-високи оценки получават тези, които спазват диетата по-стриктно.

Впоследствие, въз основа на резултатите, изследователите разделят участниците в четири групи. Групата с най-нисък резултат има 0-4 точки, а тази с най-висок - 9+.

Участниците също така се подложили на три теста, оценяващи уменията им за мислене и памет. Когнитивното увреждане се определя като резултат, по-нисък от петия персентил на два или три от тестовете.

Общо 108 души, или 19 %, са имали когнитивни нарушения.

Изследователите установяват, че при хората, които спазват по-стриктно средиземноморската диета, рискът от когнитивни увреждания е с 20% по-нисък в сравнение с онези, които не я спазват.

Сред хората от групата с най-нисък резултат от диетата 43 от 133 души, или 34%, са имали когнитивни нарушения в сравнение с 13 от 103 души, или 13%, от хората в групата с най-висок резултат от диетата.

Връзката е по-силна сред хората с прогресираща МС, при която заболяването постоянно се влошава, отколкото сред тези с рецидивиращо-ремитентна МС, при която то се разраства и след това преминава в периоди на ремисия.

Важно е да се отбележи, че резултатите са същите и тогава, когато изследователите стриктно коригират други фактори, които биха могли да повлияят на риска от когнитивно увреждане, като социално-икономически статус, тютюнопушене, индекс на телесна маса, високо кръвно налягане и физически упражнения.

"Сред факторите, свързани със здравето, степента на съответствие на хранителния режим със средиземноморския модел беше далеч най-силния предиктор за когнитивните резултати на хората и за това дали те отговарят на критериите на изследването за когнитивно увреждане", каза Кац Санд.

Тя допълва обаче, че преди резултатите да бъдат потвърдени, ще трябва да се проведат по-дълги проучвания, които да проследяват хората във времето, както и добре планирани интервенционни клинични изпитвания. Ограничение на проучването е, че тестовете са правени само веднъж.

Източник: Medical Xpress