Тест: Познавате ли историята на космическите полети?

29 август 2018 г., 12:33
4681

Илюстрация: Shutterstock

Отговори: 1-б, 2-г, 3-в, 4-б, 5-в, 6-б, 7-а, 8-а, 9-б, 10-б, 11-а, 12-в, 13-г, 14-б, 15-г

 

Страници

Ключови думи:
Коментари