Използваха атомен часовник, за да измерят гравитацията

13 февруари 2018 г., 16:20
313

Shutterstock

Атомните часовници са способни на най-прецизните физически измервания на времето, до които е достигнало човечеството. Тяхното устройство е толкова сложно, че досега бяха възможни само във високо специализирани лабораторни условия. Но сега учените разработиха мобилна версия, която позволява да се извършват измервания извън пределите на лабораторията. Технологията на атомния часовник следи осцилациите на атомите, които са изключително равномерни, като използва лазерни лъчи. Това дава възможност да се измери възможно най-точното време, с точност до 18 знак след десетичната запетая. Най-точните атомни часовници използват атоми на стронция, които се съдържат в мрежа от лазери, и те не изостават и не избързват за период от 15 милиарда години, което е настоящата възраст на Вселената.

Новият мобилен атомен часовник също използва атоми на стронция, макар и да не е толкова прецизен като лабораторно контролираните си аналози. Той е неточен до степен 7.4 х 10 на минус 17-та степен. Но това е достатъчно за измерването на гравитационното червено отместване. Както знаем, гравитацията влияе на материята и светлината, но тя също има ефект и върху времето – там, където гравитационното поле е по-силно, времето се движи по-бавно. Тези ефекти са твърде слаби, за да бъдат засечени от обикновен часовник на Земята, но атомните часовници са толкова точни, че могат да регистрират и релативисткото забавяне на времето. Новите перспективи пред мобилните атомни часовници са изключителни: те могат да помогнат за тестове на Общата теория на относителността, геофизиката, космическата интерферометрия и геодезични тестове на ниските земни орбити.

Science Alert

Коментари