Ако си мислите, че черните дупки са странни и различни от всичко друго във Вселената, замислете се отново. Екип от математици е изчислил, че в разширяваща се Вселена като нашата  някои черни дупки могат да рестартират историята на тяхното съдържание и ефективно да изтрият миналото и да превърнат бъдещето в една голяма въпросителна. Как точно би изглеждало това от гледната точка на реален наблюдател е извън и най-смелите спекулации на екипа. Но ако изчисленията се окажат верни, това ще даде отговор на един от най-големите въпроси в модерната космология, този за космическата цензура на физическите закони.

Според изчисленията на Питър Хинц от калифорнийския университет в Бъркли, един определен клас хипотетично съществуващи черни фупки, наречени Райснер-Нордстрьом-де Ситер черни дупки, трябва да имат бариера вътре в себе си, която се намира след известния хоризонт на събитията, която се нарича хоризонт на Коши. Отвъд този хоризонт не би трябвало да има причина и следствие, а пространството и времето би следвало да са размесени равномерно в един безкраен място-момент. Досега се смяташе, че сингулярността би унищожила подобен хоризонт. Но новото изследване показва как теоретично и хоризонтът на Коши, и сингулярността могат да съществуват заедно дори и при гравитационни смущения, предизвикани от притеглянето на колапсирала звезда. Единственото условие е Вселената в региона си около такава черна дупка да продължава да се разширява със скоростта на нашата.

Science Alert