Според най-добрите ни теории, ако се върнем назад във времето, преди около 13.8 милиарда години, ще стигнем до т.н. сингулярност – изключително плътна, гореща и енергийна точка, където законите за пространството и времето спират да действат.

Въпреки опитите си ние не можем да ”надникнем” отвъд тази сингулярност за да разберем какво е отключило раждането на Вселената. Но знаем само за един друг пример на сингулярност и това са черните дупки. И може да се окаже, че двата обекта имат много повече общи неща, отколкото се е смятало досега.

Колкото и невероятно да звучи, но според физика Итън Сийгъл, от математическа гледна точка, няма причина Големият Взрив да не е бил резултат от колапсирането на звезда в черна дупка в рамките на алтернативен четиримерен свят.

Всъщност тази идея е била издигната като хипотеза от теоретични физици в известния Периметър Институт към университета Уотърлу в Канада през 2014 и въпреки най-добрите опити на много физици досега да я опровергаят никой не е успял.

Източник: Science Alert