Как да приложите правилото на Златокоска, за да се мотивирате

Както виждате, правилото на Златокоска създава един оптимален диапазон на трудност, който отличава положителните и постижими цели. Това отразява идеята, че хората са най-мотивирани, когато изпълняват задачи, които са на самия ръб на способностите им, тъй като те търсят баланс между предизвикателството и напредъка в желаната посока. 

Осъзнаването на този факт е първата и вероятно най-важна част от това да научите как да се мотивирате и успешно да преследвате целите си. В противен случай непрекъснато ще усещате, че или ви липсва умствена стимулация, или задачата е непосилна.

Правилото на Златокоска ви позволява да използвате и още един ключ към мотивацията –  измерването на напредъка и развитието ни като индивиди. Именно чрез изпълняването на постижими предизвикателства ние можем да постигнем щастие, тъй като те ни дават възможност да постигнем напредък в живота, независимо от начина, по който го разбираме. Ако сме способни регулярно да измерваме успеха и личностното си развитие, можем да постигнем положителен психичен поток, който ни позволява да прегръщаме предизвикателствата и да постигаме целите си.  

Източник: LifeHack