Вероятно ви е познато чувството за връхлитаща сънливост в средата на следобяда. Среща се доста често при повечето хора, независимо от това дали са приели обяд или не са. И се причинява от естествения спад в бодростта и вниманието, който настъпва от 1 до 3 следобед. Затова ако се окаже, че се борите със съня в средата на деня но имате условия и възможност да подремнете малко, просто го направете. Краткият сън ще премахне сънливостта почти веднага и ще усили бодростта ви за няколко часа напред. Отделно, дрямката има и доста други ползи.

Кратките подремвания подобряват когнитивните ни функции, времето за реакция, краткосрочната памет и дори нашето настроение. Ново изследване, което предстои да бъде публикувано, е установило, че онези, които подремват редовно следобед, са много по-бодри в сравнение с онези, които не са си поспивали. Също така, моторното запаметяване, което се получава когато връзките в мозъка се променят след научаването на ново умение, е било много по-успешно след една следобедна дрямка. Общите ползи от дрямката са сходни с тези, които идват след консумирането на кафеин, но без страничните му ефекти. 

Science Alert