Чудили ли сте се някога защо огледалата сякаш обръщат образа? В епизода, който ще видите по-долу, Physics Girl показва каква е причината за тази интересна илюзия.

Ето как тя обяснява явлението.

Ако напишете на лист една дума, тя ще се чете отпред назад. Когато вдигна дясната си ръка, образът в огледалото вдига лявата си ръка. Но когато вдигна ръка нагоре, друго ми аз също вдига ръка нагоре, а не надолу. Каква е причината?

Човек може да помисли, че причината е хоризонталното разположение на очите ни, но ефектът се запазва, дори когато затворим едното око. Тогава?

Всъщност огледалото показва нещата така, както ги представяме пред него. Когато четем думата, написана на листа, ние я обръщаме към себе си. Когато искаме да я прочетем в огледалото, ние я обръщаме хоризонтално, а не огледалото. Ако обърна думата вертикално, буквите ще излязат в правилния ред, просто ще бъдат обърнати „с главата надолу“.

Ако вземете стрелка и я насочите надясно, тя ще сочи надясно и в огледалото. Същото ще се случи, ако я насочите наляво, нагоре или надолу. Когато я насочим напред обаче, тя се обръща. Тъй че огледалото наистина обръща образа, но само в тази посока. Оттук идва цялото объркване.

>>