Когато гледате отражението си в огледалото, сякаш отивате от другата страна на огледалото и се обръщате към себе си.

Повечето надписи, които виждаме в огледалото, са върху тениски. Те изглеждат обърнати хоризонтално – но всъщност ние правим това, когато ги обличаме. Обръщаме ги обратно на нормалната ни позиция за четене.

Допълните нещата се усложняват от това, че повечето хора са хоризонтално симетрични. Това ни кара да виждаме отражението си в огледалото като нормално изглеждащ човек, застанал срещу нас.

За да застанете срещу себе си без огледало, трябва да се обърнете. Това обръщане е хоризонтално. Ако застанете срещу себе си на челна стойка, това обръщане е вертикално и е съвсем ясно различимо, защото телата ни не са вертикално симетрични.

И така, защо огледалата изглежда, че обръщат нещата хоризонтално? Защото вие ги обръщате хоризонтално. Огледалото просто ви показва това, което му представяте.