Важно е обаче краката да не са твърде дълги, а само една идея малко по-дълги от нормалното, защото много дългите крака са били свързани с генетични проблеми. Авторите на изследването обясняват своите резултати по следния начин:

«От перспективата на еволюционната биология, привлекателността на даден човек отразява биологическото му здраве и това, доколко е подходящ като партньор по отношение на способността му да се приспособи към средата и да се възпроизведе в нея. Партньор, който е физически и генетично здрав, е по-вероятно да бъде по-успешен в това да осигури ресурси, грижа и защита на семейството. И е по-малко вероятно да пренася вредни патогени, освен очевидния плюс, че ще успее да предаде добрите си гени на поколението».

Psy Blog