Ученик на Фройд и основоположник на „аналитичната психология”, швейцарският психолог и психиатър Карл Густав Юнг е един от най-големите и задълбочени мислители на своето време.

Събрахме 18 негови прозрения и послания, които ще ви помогнат да разберете и приемете себе си такива, каквито сте:

1. Всичко, което ни дразни у околните, всъщност ни води към себепознание.

2. Ако имате някаква дарба, това не означава, че сте получили нещо. Това означава, че можете нещо да дадете.

3. Покажете ми психически здрав човек и аз ще го излекувам.

4.  Влече ни миналото, назад, към своите родители и напред, към нашите деца, в бъдещето, което никога няма да видим, но за което искаме да се погрижим.

5.  Това, срещу което се съпротивляваш, ще остане.

6.  Депресията е като дамата в черно. Ако е дошла, не я гони, а я покани на масата, като гост, и чуй това, което има намерение да ти каже.

7. Понякога се случва ръцете да се справят със загадка, срещу която интелектът е безсилен.

8. Сънищата са една малка, добре скрита врата, която ни води в онази изначална космическа нощ, където е била душата до възникването на съзнанието.

9. Който не е минал през чистилището на собствените си страсти, той не ги е преодолял до край.

10.  Твоето виждане ще стане по-ясно тогава, когато можеш да се вгледаш в собствената си душа. Който гледа наоколо, вижда само сънища, който гледа в себе си, се пробужда.

11. Аз не съм това, което се е случило с мен, а това, което съм решил да бъда.

12. Може да мислим, че напълно контролираме себе си, докато нашите приятели могат лесно да разкажат за нас нещо, за което нямаме и най-малка представа.

13. „Магически” е просто друга дума за „психически”.

14. Нашата личност е част от света, който ни заобикяла, и нейната тайна е също толкова безгранична.

15. Срещата между две личности е като контакта между две химически вещества: и най-малката реакция променя и двата елемента.

16. Най-тежкото бреме на плещите на децата е неизживяният живот на техните родители.

17. Самотата не се обуслява от отсъствието на хора наоколо, а от невъзможността да говориш с хората за това, което ти се струва важно.

18. Не задържай този, който си тръгва от теб. Иначе няма да дойде този, който върви към теб.

Източник: Мениджър Нюз