- Скъпи, излизам, нещо трябва ли ти?

- Не, това е достатъчно.