Богомолките са разред насекоми и се причисляват към групата на крилатите насекоми. Дължината на тялото на повечето от тях е между 40 и 80 мм.

Славата на богомолката не е много розова.

Първата причина е свързана с мигновеното улавяне на жертвата. Когато богомолката дебне жертвата си, тя държи дългите си улавящи крака (пипала) прибрани и леко повдигнати. В тази поза много прилича на молещ се човек, което е и причина за нейното име. То й е дадено от шведския изследовател на природата Карл Линей през 1758 г.

Богомолките са активни предимно през деня. Когато дебнат, изчакват жертвата да се приближи достатъчно и само за частица от секундата я улавят с помощта на захващащо зъбче в края на хватателните си крака.

Втората причина за лошата слава на богомолката е, че тя определено е едно от най-жестоките животни. Когато по-възрастна женска се чифтосва с по-млад мъжки, много често тя изяжда партньора си. Изследователите са на мнение, че подобен канибализъм има своето биологично основание. След като изяде своя жених, самката по този начин си попълва запасите от хранителни вещества (основно протеини), които ще са й нужни за отглеждане на бъдещето потомство.

Любопитно е, че в Испания богомолката е позната като Caballito del Diablo или дяволско конче. И има защо.