Интелигентно софийско семейство. Вечер. Жената свири на виолончело.

След три часа мъжът оставя вестника и я поглежда над очилата:

- Е добре, мила, стига вече! Ще ти купя онези италиански ботуши!