Семейство на финансисти:

- Мария, знам, че неделя е денят за съпружеските задължения, но бих искал да получа авансов заем...

- Не, имаш много нисък кредитен рейтинг!