Седи си един мъж и гледа мълчаливо в плувката. Седи така час, два, три...

По едно време идва жена му и казва:

- Добре бе, добре! Иди на риба! Само излез от ваната...