Всичко във Вселената е свързано и зависимо едно от друго. Ние всички сме свързани със своята енергия, действия, мисли. Забравяме, че сме част от едно общество, част от една страна, част от една Вселена, и всичко, което правим, по един или друг начин се отразява на другите.

Ако искаме да постигнем щастие и да добруваме, то трябва да знаем, че Вселената ще е добре с нас, ако познаваме и следваме нейните закони. А те са три основни и са много прости:

1. Каквото повикало, такова се обадило.

Трябва да проумеем, че всяко наше действие, всяка наша дума има своите последствия. Ако някой ни помоли да изминем един километър с него, нека изминем два. Това непоискано добро един ден ще се върне към нас удвоено и утроено. Трябва обаче да имаме предвид, че този закон важи и в своята обратна страна – ако причиним зло, то рано или късно ще си платим за него висока цена. Затова нека бъдем добри един с друг и се държим с хората така, както бихме искали те да се държат с нас.

2. Трябва да създаваме, а не да рушим.

Трябва да създаваме – приятелства, добри примери, честни взаимоотношения, доверие. Не бива да се опитваме да заобиколим другите и да постигаме целите си по непочтен начин. Ако отворим сърцата си за уменията на другите, без да ги съдим, и се съсредоточим върху техните положителни страни, ето това е вписване във вселенския закон на изобилието и творчеството. Всеки може да бъде създател.

3. Да разгърнем пълния си потенциал.

Това може да стане по един-единствен начин – ако се занимаваме с това, което ни вдъхновява, което ни мотивира да бъдем все по-добри и да надскачаме себе си. всеки човек е източник на огромни ресурси, които обаче често остават непознати, защото не се намира в подходящата среда, за да ги открие. Затова не пестете мечтите си – нека са щедри и дръзки и направите всичко възможно да ги последвате, защото само когато вършите нещата с любов, а не с гняв, Вселената ще ви се отблагодари и всичко ще ви се получава с лекота.