Този лесен и забавен тест отнема малко време, а казва много неща. От вас се изисква само да направите четири прости движения с ръце и да прочетете какво издават те за характера ви.

Първо сплетете пръсти така, както е показано на снимката по-долу. Направете го, без да се замисляте, по най-удобния за вас начин.

Кой от палците ви остана върху другия?


Снимка: Champion studio / Shutterstock

Ако е левият, запишете на лист буквата „Л“. Ако е десният – „Д“.

Втората стъпка е да се „прицелите" във въображаема мишена, като затворите едното си око. Отново запишете буквата „Л“ или „Д“, в зависимост от това кое око е останало отворено.


Снимка: BestPhotoStudio / Shutterstock

Сега скръстете ръце по показания начин. Коя от ръцете ви попадна върху другата?


Снимка: ESB Professional / Shutterstock

Отново напишете „Л“, ако лявата ръка е отгоре и „Д“ за дясната.

А сега изръкопляскайте. Не спирайте да го правите, докато не установите коя от ръцете ви е по-активна и пляска другата.

Запишете първата буква на активната ръка.


Снимка: Emily frost / Shutterstock