Резултати:

ДДДД – консервативен човек, склонен да борави със стереотипи и настоятелно да не променя възгледите си. Трудно успява да ги защити обаче. Склонен е към конфликти.

ДДДЛ – хората, които попадат в тази категория, имат една основополагаща черта на характера си и тя е нерешителността.

ДДЛД – резултатите показват, че в тази група попадат основно жени. Те са уверени, артистични и имат чудесно чувство за хумор.

ДДЛЛ - доста рядко срещана комбинация. Хората, които я проявяват, са комуникативни и имат мек характер.

ДЛДД – аналитичен ум, който трудно се решава да промени навиците си. Обвързва се много бавно и предпазливо. Понякога е студен, но е толерантен.

ДЛДЛ – тази комбинация също е рядкост. Среща се при хора, които не могат да си помагат сами и много лесно се влияят от чуждото мнение.

ЛДДД – често срещана комбинация. Емоционални личности, които лесно се сприятеляват с околните и се адаптират към различни ситуации.

ЛДДЛ – Отново емоционални хора, но с по-мек и наивен характер. Лесно е да им се влияе и да бъдат наранени.

ЛЛДД – тези хора нямат сложен характер, за тях приятелството е най-важно. Имат разнообразни интереси и са склонни да размишляват върху миналото.

ЛЛДЛ – скромна, нежна и неангажираща душа, на която може да се има доверие.

ЛЛЛД – темперамент, изпълнен с емоции, енергия и решителност.

ЛЛЛЛ – силни емоции, изявен индивидуализъм, често дори егоизъм и голям инат. Тези хора не забравят какво се е случило в миналото, напротив – склонни са да го интерпретират по нови начини.

ЛДЛД – най-силните характери. Гледната им точка не може да бъде променена, много енергични са и умеят винаги да постигат целите си.

ЛДЛЛ – те също са решителни и дейни, но не са чак толкова непоклатими. Често размишляват с колебание върху миналото, понякога им е трудно да завързват приятелства.

ДЛЛД – хора с лек във всички отношения характер. Лесно комуникират, умеят да избягват конфликтите, но трудно се задържат с един партньор. Често менят и хобитата си>

ДЛЛЛ – личности, които се радват на самотата и държат да вършат всичко сами.