Веднъж една жена като излизала от дома си видяла трима старци с дълги бели бради, които седели пред входа на къщата. Тя не ги познавала, но им рекла:

– Не ви познавам, но изглеждате много гладни. Заповядайте у дома и ще ви сервирам нещо за ядене.

– А децата вкъщи ли са? – попитали я старците.

– Не, излязоха – отвърнала им жената.

– Тогава ние не искаме да влезем – бил отговорът.

След обяд децата се върнали от училище и майка им разказала за случката с тримата старци. Децата й казали:

– Иди им кажи, че сме се върнали и ги покани у нас.

Жената излязла и поканила тримата старци в дома си. Тогава единият отговорил:

– Ние няма как да влезем заедно.

А другият старец пояснил:

– Неговото име е Богатство – и посочил единият от другарите си. После, като посочил другият, добавил:

– А този мой приятел се казва Успех. Мен пък наричат Любов.

После допълнил:

Върни се вкъщи и решете със семейството си кой от нас искате да дойде във Вашия дом. Жената се прибрала и разказала на семейството думите на старците.

– Колко интересно! – възкликнали децата.